zielonejeziora

44 teksty – auto­rem jest zielo­neje­ziora.

Jes­tem czar­na jak noc mar­na... spo­wita zgorzkniałą obe­jet­noscia, teore­tyczna nie- mi­los­cia, zab­ra­na gdzies w dal gdzie wszys­tkiego jest zal...ja tu nie umiem ja te­go nie ro­zumiem jak zyc.. ?kiedy imie ja­kie znam [...] — czytaj całość

limeryk
zebrał 2 fiszki • 13 marca 2017, 18:48

"Noc da­je to co dzień zabiera" 

anegdota • 6 kwietnia 2016, 21:55

Tak pięknych słów używasz, a tak bar­dzo nic dla Ciebie nie znacze... 

myśl • 25 marca 2016, 23:40

Żeby się od­bić, trze­ba dot­knąć dna. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 marca 2016, 11:58

Mo­je oczy to dziś morze łez. 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 21 marca 2016, 09:42

Ile ra­zy chcesz skle­jac ta sa­ma zbi­ta szklankę, tym sa­mym kle­jem? Mu­sisz ku­pić nową szklankę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 marca 2016, 16:37

Czu­je się jak mała dziew­czyn­ka, za­wie­dziona bo nie dos­tała wy­marzo­nej za­baw­ki na którą tak bar­dzo cze­kała...znów mu­siałam obejść się sma­kiem...cho­wam się za horyzont. 

myśl • 15 marca 2016, 19:40

Dziś są mo­je urodzi­ny. I co? Wszys­cy zycza mi stu lat. Ale ja nie chce. Chce tyl­ko 50 ale żeby było szczęśliwe. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 lutego 2016, 19:06

Mając coś cze­go nie ma się nap­rawdę...podwójnie się kocha i dwa ra­zy moc­niej pragnie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 stycznia 2016, 00:13

Jes­teś tyl­ko na chwilę, jes­teś tyl­ko na ni­by, a ja prze­cież kocham Cię naprawdę. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 2 stycznia 2016, 22:31
Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 kwietnia 2017, 19:16zielonejeziora sko­men­to­wał tek­st Otrzeźwiałam

13 marca 2017, 22:43M44G sko­men­to­wał tek­st Jestem czar­na jak noc [...]

9 kwietnia 2016, 10:06zielonejeziora sko­men­to­wał tek­st Noc da­je to co [...]

7 kwietnia 2016, 22:47granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Noc da­je to co [...]

6 kwietnia 2016, 23:05Pentagram sko­men­to­wał tek­st Noc da­je to co [...]

30 marca 2016, 14:24zielonejeziora sko­men­to­wał tek­st Człowiek jest tym twar­dszy [...]

27 marca 2016, 23:17zielonejeziora sko­men­to­wał tek­st Czy wiedząc, że skończy [...]

22 marca 2016, 13:45yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się od­bić, trze­ba [...]

22 marca 2016, 12:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st Żeby się od­bić, trze­ba [...]

22 marca 2016, 12:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Żeby się od­bić, trze­ba [...]